Historia buddyzmu

Czym jest medytacja? Nie jestem jaźnią ani rozumem. Nie jestem umysłem ani myślą. Nie mogę istnieć słyszane ani oddane do wnętrza słowach, ujęte wewnątrz zapachach ani schwytane wzrokiem. Nie znajduję się do wnętrza świetle, wietrze, na ziemi ani wewnątrz niebie. Jestem przytomnością zaś wcieloną radością - błogością pełną błogości. ( Siankara )Słowo "medytacja" używane do określenia buddyjskiej staż negacja logiczna jest najtrafniejsze. Pochodzi ono z łaciny (meditatio) zaś oznacza zagłębianie się myślach, rozmyślanie. Być może w wyższym stopniu odpowiednim słowem byłaby "medytacja" (łac. contemplatio = przypatrywanie się), która odnosi się poniekąd aż do intuicyjnego, bezpośredniego postrzegania aniżeli koceptualnej analizy. Bardziej upowszechniło się jednakże nazwa "medytacja", które tym samym nabrało nowego znaczenia, bo istotą buddyjskiej praktyki negacja logiczna są intelektualne rozważania.W buddyzmie medytacja oznacza "bezwysiłkowe pozostawanie wewnątrz tym co jest". Można wywołać owo na skroś uspokojenie umysłu zaś utrzymywanie tego stanu, w środku którym niezbicie manifestuje się politowanie natomiast mądrość. Inna sposób wykonywania polega na pracy spośród kanałami energetycznymi naszego ciała tudzież wizualizowaniem form buddów. Najbardziej efektywną metodą jest stałe utożsamianie się spośród własną doskonałą naturą buddy również postrzeganie razem co się wydarza jako czystego. Warto w środku tym miejscu wyłuszczyć słowa Szamara Rinpocze, cenionego mistrza ze szkoły Karma Kagyu: "Medytacja przypadkiem znamionować mrowie różnych rzeczy - niektórym kojarzy się pani ogromnie z wizjami, sensacyjnymi doznaniami tudzież tajemnicami. Naprawdę negacja logiczna jest niczym takim; jest owo metodyczny instruktaż, głęboko koherentny dodatkowo konkretny. Niektórzy lubią, kiedy wewnątrz medytacji pojawiają im się najróżniejsze odczucia, wibracje, energie zaś inne sensacje. To jest zwyczajne fantazjowanie. Nie chodzi nam o żadne egzotyczne doznania."Najpierw uspokój rozum koncentrując się na własnym naturalnym oddechu. Bezkształtny strumień powietrza wchodzi natomiast wychodzi w poprzek nos. Myśli zaś dźwięki po prostu niezbyt dokładnie przepływają, tak bardzo jakim sposobem chmury na bezkresnym niebie. Nie chwytaj ich, ani negacja logiczna usiłuj porzucić. Koncentruj się ale wręcz na oddechu. Uświadom sobie z jakiego powodu medytujesz. Celem medytacji jest uzyskanie dystansu wobec przeszkadzających uczuć natomiast bezpośrednie próba pełnej przytomności zaś nieograniczonej otwartości. Tylko więc będzie się wewnątrz stanie dosłownie ściągać korzyść innym. Wyobraź sobie kiedy w środku ognisko klatki piersiowej, na wysokości serca pojawia się małe tęczowe światło. Stopniowo rozprzestrzenia się ono jeszcze z większym natężeniem za ciała. Kiedy w tej chwili detalicznie je wypełnia, rozpuszczają się wszystkie osobiste cierpienia, trudności a przeszkody. Następnie światło wypływa z ciała we wszystkich kierunkach tudzież wypełnia całą przestrzeń. Dzięki temu rozpuszczają się cierpienia wszystkich istot, tudzież rzeczywistość zaczyna wyrzucać nieograniczonym szczęściem, jest pełen nieograniczonego potencjału. Wszystko jest przeniknięte wyzwalającym znaczeniem także pierwotną doskonałością. Wizualizację tęczowego światła, które wypływa z ciała utrzymuj istotnie czasochłonnie kiedy chcesz. Możesz dodatkowo ćwiczyć na głos czy wewnątrz umyśle mantrę Buddy Współczucia:OM MANI PEME HUNG, wyrażając blisko okazji chęć szczęścia na rzecz wszystkich istot (w środku tym tak jak na rzecz siebie). Jeżeli powtarzanie mantry wydaje się tobie czymś targ egzotycznym, możesz podczas wizualizowania światła, po prostu mieć na myśli, iż rozpuszczają się wszelkie negatywności w środku tobie również w środku innych. Postaraj się czuć to, w taki sposób głęboko zaś bezpośrednio, jak ledwie potrafisz. Kończąc medytację spróbuj utrzymywać się w środku tym stanie najwyższej błogości, otwartości, empatii i co więcej pełnej przytomności istotnie jak mucha do wnętrza smole, jako potrafisz. Spoczywaj bez rozproszenia w środku bezpośredniej obecności, wewnątrz "po tej stronie dodatkowo chwilowo". Po chwili nietknięty glob pojawia się ponownie - czysty dodatkowo doskonały. Każdy atom wibruje radością natomiast jest utrzymywany wewnątrz całości wskroś miłość. Wszystko jest świeże zaś nowe, pełne nieograniczonych możliwości. Wszystkie istoty pojawiają się jako doskonałe, odpoczynek istoty, bez względu od chwili tego lub o tym wiedzą, innymi słowy też nie. Wreszcie z przestrzeni wyłania się się również nasze zwłoki, atoli aktualnie w tym momencie czas wolny od czasu słabości natomiast chorób. Dawniej byliśmy naszymi ciałami, współcześnie je posiadamy - są dla nas narzędziem przynoszenia pożytku innym.Na meta wyobraź sobie, iż wszystkie dobre wrażenia, jakie się pojawiły podczas medytacji, stają się nieograniczone oraz docierają aż do wszystkich istot rozpuszczając ich gehenna tudzież dając im do wnętrza zamian jedyne trwałe uciecha - rozpoznanie natury własnego umysłu. Szczerze zadedykuj wszystkim swoją praktykę, możesz sporządzić owo używając poniższej, tradycyjnej buddyjskiej formułki tzw. Życzeń Czterech Niezmierzoności (miłość, sympatia, uciecha, równość)

Buddyzm na ZachodzieOd początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się zapał ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej coraz to więcej ludzi zaczęło interesować się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy spośród umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze. Równocześnie mnóstwo kulturowych naleciałości także rytuałów, niezwiązanych z samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca w wyższym stopniu przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj w niektórych państwach, np. we Francji, nauki do tej pory przekazywane są po największej części przy użyciu mnichów natomiast mniszki, pomimo tego w krajach niemieckojęzycznych plus słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje szansa zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd i medytacja poparte działaniem sprawiają, że buddyjska wprawa staje się wewnątrz jeszcze większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, niemniej jednak plus na zastosowaniu buddyjskiego podejścia wewnątrz życiu codziennym.Dzisiaj w środku Europie przede wszystkim dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże czupryna Karma Kagyu wewnątrz Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, ażeby zaczęli pouczać buddyzmu do wnętrza Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie spośród wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, aż do swojej śmierci w środku 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako tłumacz z języka tybetańskiego na angielszczyzna, duński tudzież język niemiecki współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane obecnie w czasie praktyki. Przekazywane wskroś Lamę Ole Nydahla także Hannah Nydahl nauki Buddy owszem głęboko zainspirowały ludzi, że współcześnie spotykają się, by wspólnie studiować oraz dumać w z okładem 600 ośrodkach w środku 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni dodatkowo idealizmie, a funkcjonują dzięki dobrowolnej pracy zaangażowanych w środku ich intensyfikacja ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w środku obrębie stowarzyszeń do wnętrza innych, takich w charakterze Polska, ma stan prawny związków wyznaniowych.Buddyzm jest jedną z głównych religii świata, zarówno wobec względem zasięgu geograficznego jak na przykład plus wpływu socjo- kulturowego. Chociaż jest największą religią „Wschodu”, to jednak staje się raz po raz popularniejsza do wnętrza świecie „Zachodnim.” Jest wyjątkową religią jeśliby chodzi o jej zasady, tak azaliż owak ma co niemiara wspólnego spośród hinduizmem, w obydwu gdyż naucza się o karmie (etyce przyczynowo- skutkowej), maji (iluzoryczności natury otaczającego świata) oraz samarze (cyklu reinkarnacji). Buddyści wierzą, że ostatecznym celem życia jest zdobycie „przebudzenia.” Założyciel buddyzmu, Siddhartha Guatama, urodził się w królewskiej rodzinie w Indiach około 600 r. przed Chrystusem. Opowieści o poprzednio głoszą, iż żył do wnętrza luksusie, w separacji odkąd otaczającego go świata zewnętrznego. Jego rodzice pragnęli uratować go od chwili wpływu religii oraz bólu tudzież cierpienia. W niedługim jednak czasie wyruszył sztuczność granice pałacu królewskiego a zobaczył: starego człowieka, chorego człowieka oraz zwłoki. Czwarty wizja dotyczył spokojnego ascetycznego mnicha (takiego, który wyparł się luksusu plus komfortu). Widząc panowanie nad sobą tego mnicha, postanowił że w pojedynkę zostanie mnichem. Porzucił byt w dostatku tudzież bogactwie, tak aby do wnętrza ascetycznym życiu wykopać „oświecenia”. W praktykach ascetycznych (umartwianiu się) oraz intensywnej medytacji był nader wytrwały. Stał się liderem między swoich rówieśników. Punktem zwrotnym wewnątrz jego życiu była pewna znacząca decyzja. Postanowił „nasycić” się jedną miską ryżu plus przysiąść pod spodem drzewem figowym (nazywanym także drzewem Bodhi), by medytować dotąd aż osiągnie „przebudzenie”, lub umrze próbując tego dokonać. Mimo całego mozołu dodatkowo pokus następnego poranka, osiągnął przebudzenie. Stąd też, zdobył sławę tzw. „przebudzonego” lub „Buddy.” Wykorzystał zdobyte doświadczenia dodatkowo rozpoczął instruktaż swoich mnichów- naśladowców, spośród którymi obecnie w takim przypadku zdobył spory rozgłos. Pięciu jego rówieśników stało się jego pierwszymi uczniami. Co odkrył Guatama? Przebudzenie jest kędyś „w pół- umiłowany”, ani w środku luksusowym zaspokojeniu ani do wnętrza umartwianiu samego siebie. Poza tym, odkrył nieco co zostało określone jako „Cztery Szlachetne Prawdy”- 1) Aby przechowywać się powinno się znosić (Dukha), 2) Cierpienie wynika spośród pragnienia (Tanha azaliż „przywiązania”), 3) Każdy przypuszczalnie cofnąć się cierpienia gdy usunie przywiązanie oraz 4) Jest owo możliwe kiedy podążasz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżką. Ta Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka dotyczy 1) poglądu, 2) postanowienia, 3) mowy, 4) działania, 5) życia (bycia mnichem), 6) dążenia (godnie skierowane działanie), 7) skupienia, 8) medytacji.Za tymi wyszukanymi naukami stoją nauki znane w hinduizmie: reinkarnacja, pasza, maja, a inklinacja postrzegania rzeczywistości jako panteistycznej. Buddyzm oferuje podobnie jak złożoną teologię bóstw tudzież istot wywyższonych. Rozumienie istoty boga w buddyzmie, równie gdy plus w środku hinduizmie, z trudem jest opisać. Niektóre odłamy buddyzmu można dopuścić wewnątrz ateistyczne, zaś inne w ciągu panteistyczne, oraz do tej pory inne w ciągu teistyczne, np. Szkoła Czystej Krainy (tłum. częściej jako Szkoła Czystej Ziemi). Klasyczny buddyzm jednak zdaje się cisza w kwestii rzeczywistości istot nieskończonych, zatem uważany jest zbyt bieg ateistyczny. Buddyzm współcześnie jest raczej trwale zróżnicowany. Aczkolwiek istnieją para główne szkoły Theravada tudzież Mahajana. Theravada jest formą monastyczną, która skupia się na całkowitym przebudzeniu natomiast nirwanie na rzecz mnichów, w czasie podczas podczas gdy buddyzm Mahajana rozpościera swój cel przebudzenia na frakcja laicką- osoby nie będące mnichami. W tych kategoriach jest dozwolone przyuważyć nieco odłamów, m.in. Tendai, Vajrajana, Nichiren, Singon (Shingon), Czystą Ziemię, Zen, Rjobu. Dlatego ważne jest, ażeby osoby które negacja logiczna pochodzą z kręgów buddyjskich natomiast chcą uświadomić sobie buddyzm, nie skupiały się na szczegółach każdej konkretnej szkoły buddyjskiej, ponieważ każda spośród nich opiera się na klasycznym, historycznym buddyzmie. Budda w życiu negacja logiczna uważał siebie w ciągu boga ani innego rodzaju boską istotę. Określał siebie prędzej jako „drogę- obmycia” na rzecz innych. Dopiero po jego śmierci został wyniesiony aż do postaci boga przy użyciu niektórych swoich naśladowców, atoli nie wszyscy postrzegają go do wnętrza ten sposób. W chrześcijaństwie jednak, co jest bez ogródek powiedziane wewnątrz Biblii, Jezus jest Synem Bożym (Ew. Mateusza 3.17: „I oto rozległ się opinia spośród nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem) oraz to, że On a Bóg są jednym (Ew. Jana 10.30). Nikt naprawdę w rzeczy samej negacja logiczna przypuszczalnie nazwać siebie, lub sądzić siebie zbytnio chrześcijanina bez wyznania wiary w Jezusa jako Boga. Jezus nauczał, że On jest drogą, i nie jednym z tych którzy wskazują drogę; czytamy w Ew. Jana 14.6: „Ja jestem sposób, zgodność spośród rzeczywistością również życie. Nikt negacja logiczna przychodzi aż do Ojca jakim sposobem ledwie za pośrednictwem mnie.” Do śmierci Guatamy, buddyzm miał obfity wpływ na Indie; trzy tysiące lat od tego czasu, buddyzm objął większą wymiary Azji. Pisma tudzież historie opisujące Buddę zostały spisane dookoła czterysta lat po jego śmierci.W buddyzmie grzech jest zazwyczaj rozumiany jako ignorancja. A gdyż rozważany jest jako „pomyłka moralny”, owo już sam okoliczności w środku którym występuje „zło” azaliż ”dobro” jest niemoralne. Karma rozumiana jest jako naturalna zrównoważona postawa i negacja logiczna wynika z przymusu. Natura negacja logiczna ma wartości moralnej; tym samym też, karma negacja logiczna jest kodem moralności, tudzież zły uczynek nie jest kompletnie niemoralny. Stąd też, możemy mówić, w przedsięwzięcie nauczania buddyjskiego, polski błąd negacja logiczna jest kwestią moralności, gdyż nie jest owo kompletnie intymny pomyłka, nie jest też naruszeniem relacji międzyludzkiej. Konsekwencje takiego rozumienia grzechu są tragiczne. Dla buddysty grzech przypomina w wyższym stopniu omyłka się, niż sprzeciwienie się świętemu Bogu. Takie rozumienie grzechu negacja logiczna współgra spośród wrodzoną świadomością moralną, która uświadamia człowiekowi, iż zostanie potępiony w środku swój grzech przed świętym Bogiem (Rzymian 1-2). Skoro wina uważany jest jako błąd, który negacja logiczna dotyczy konkretnej osoby tudzież który być może istnieć naprawiony, toteż buddyzm nie przyjmuje podstawowej doktryny chrześcijańskiej dotyczącej zdeprawowania. Biblia mówi nam, że zły uczynek człowieka jest problemem dotyczącym wieczności, niesie wieczne konsekwencje. W buddyzmie negacja logiczna ma potrzeby Zbawiciela, który uratowałby ludzi od potępienia grzechu. Dla chrześcijan Jezus jest jedynym sposobem uwolnienia się spod wiecznego potępienia. Dla buddysty pozostaje wyłącznie etyczne żywot plus rozpamiętywanie, które mają wynieść ludzi do osiągnięcia nadziei przebudzenia również całkowitej Nirvany. Bardziej jednak prawdopodobne jest owo, iż każda spośród tych osób będzie musiała przespacerować nieco reinkarnacji iżby wyrównać rachunki nagromadzony dług karmy. Dla prawdziwych naśladowców buddyzmu, wyznanie jest filozofią moralności zaś etyki, zawartej w środku życiu dzięki umartwianie własnego ego. W buddyzmie, świat jest bezosobowa plus niezwiązana relacjami; na wskroś co pozbawiona jest miłości. Nie na to samo Bóg postrzegany jest jako złudzenie, tenże wina uznawany jest jako pomyłka wyzbyty znaczenia moralnego, tudzież percepcja rzeczywistości materialnej- maja („iluzja”), sprawia że własne „ja” traci znaczenie. Osobowość sama w środku sobie staje się iluzją. Gdy zapytamy kiedy powstał kula ziemska, który/ co stworzył(o) uniwersum, Budda nie wypowiedziałby się, gdyż wewnątrz buddyzmie negacja logiczna ma początku ani końca. Zamiast tego, jest wiekuisty sekwencja narodzin natomiast śmierci. Ktoś spytałby zatem jaka Istota stworzyłaby nas aż do życia, znoszenia w taki sposób wielkiego bólu zaś cierpienia, natomiast później miała od początku do końca także na świeżo konać? Ktoś być może postawić pytanie o konotacja- po co owo ogół? Chrześcijanie wiedzą, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu wewnątrz nas, raz, abyśmy negacja logiczna cierpieli na wieki. Posłał swojego Syna, abyśmy wiedzieli iż negacja logiczna jesteśmy sami dodatkowo zostaliśmy umiłowani. Chrześcijanie wiedzą, że w życiu chodzi o maleńko więcej niż gehenna i umieranie, „A współcześnie objawionej w poprzek nadejście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który zgon zniszczył, i los dodatkowo nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię” (2 Tymoteusza 1.10).Buddyzm naucza, że Nirwana jest najdoskonalszym stanem istnienia, stanem czystego istnienia, które osiągalne jest konkretnymi sposobami przy różnych osób. Nirwana przeciwstawia się racjonalnemu wytłumaczeniu również logicznemu porządkowi, toteż nie może być nauczana, jest przed chwilą uświadamiana. Zupełnie alias niż doktryna Jezusa na temat nieba- wcale szczegółowe. Nauczał, iż nasze ciała fizyczne umrą, niemniej nasze dusze powstaną aż do życia spośród przed w niebie (Ew. Marka 12.25). Budda nauczał, iż zasoby siły roboczej nie mają osobistych dusz, gdyż własne „ja” także ja jest iluzją. Dla buddysty nie istnieje dobroczynny Ojciec Niebiański, który posłał swojego Syna, ażeby umarł zbytnio nasze dusze, dla naszego zbawienia (ratunku), byśmy mieli drogę do jego chwały. Z tego właśnie powodu buddyzm winien być odrzucony.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rozmowa z szeptuchą

Pochodzeniu depresji